WP Portfolio

100.000 

WP Portfolio là một plugin WordPress tiện lợi để tạo danh mục portfolio chuyên nghiệp.

Với giao diện trực quan, bạn có thể dễ dàng tạo và quản lý danh mục hiển thị dự án, tác phẩm nghệ thuật, sản phẩm hoặc bất kỳ loại hình ảnh nào trên trang web của mình.

Plugin này cung cấp tích hợp dễ dàng với các trình tạo trang và chủ đề phổ biến, cho phép bạn tùy chỉnh giao diện theo phong cách riêng của bạn.

Danh mục: