Ultimate Addons for WPBakery Page Builder

100.000 

Ultimate Addons for WPBakery Page Builder (UABB) là một plugin WordPress mạnh mẽ dành cho WPBakery Page Builder, giúp bạn biến trang web của mình thành một tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số.

Với hơn 60+ phần tử và mẫu trang, UABB cung cấp một kho tài nguyên đa dạng để bạn có thể tạo ra các trang web độc đáo và ấn tượng.

Tích hợp mượt mà với WPBakery Page Builder, bạn có khả năng kéo và thả các phần tử để tạo giao diện trang web mà bạn mong muốn.

Danh mục: