Duplicator Pro – Backup Website

140.000 

Plugin Duplicator Pro dành cho WordPress là một công cụ mạnh mẽ cho việc sao lưu, di chuyển và sao chép trang web dễ dàng.

Với giao diện thân thiện, bạn có thể tạo sao lưu đầy đủ trang web hoặc chỉ những phần cần thiết.

Nó cung cấp tích hợp Dropbox, Google Drive, và FTP cho việc lưu trữ sao lưu.

Plugin này hỗ trợ di chuyển trang web giữa các máy chủ một cách nhanh chóng.

Duplicator Pro cung cấp bảo mật cao với mã hóa dữ liệu và chức năng thay đổi URL tự động.

Đặc biệt, bạn có thể đặt lịch trình sao lưu tự động để đảm bảo dữ liệu luôn được bảo vệ.

Danh mục: