Schema Pro

300.000 

Schema Pro là một plugin WordPress mạnh mẽ được thiết kế để cải thiện SEO và tối ưu hóa dữ liệu schema (dữ liệu cấu trúc) cho trang web của bạn.

Với giao diện đồ họa dễ sử dụng và tích hợp sâu với các plugin SEO phổ biến, Schema Pro giúp bạn tạo và quản lý dữ liệu schema một cách dễ dàng.

Bạn có thể tạo các loại dữ liệu schema khác nhau như sản phẩm, sự kiện, đánh giá, người nổi tiếng và nhiều loại khác.

Plugin này hỗ trợ đa ngôn ngữ và cung cấp các tính năng mạnh mẽ để nâng cao vị trí của bạn trong kết quả tìm kiếm và cải thiện trải nghiệm người dùng trên trang web của bạn.