Astra Premium Starter Templates

150.000 

Astra Premium Starter Templates là một phần mở rộng cho chủ đề Astra cho WordPress, cung cấp hơn 170 mẫu khởi đầu chất lượng cao cho trang web của bạn.

Dễ dàng nhập và chỉnh sửa bằng trình tạo trang yêu thích, với tích hợp hoàn hảo với chủ đề Astra để đảm bảo hiệu suất và giao diện xuất sắc.

Các mẫu được tùy chỉnh cho nhiều thể loại trang web và đi kèm với tính năng mở rộng như tích hợp WooCommerce.

Danh mục: