Wordfence Security Premium

150.000 

Plugin Wordfence Security Premium là công cụ bảo mật mạnh mẽ dành cho trang web WordPress.

Với tường lửa ứng dụng web, quét lỗ hổng, và giám sát thời gian thực, nó giúp ngăn chặn các tấn công từ xa và bảo vệ trang web khỏi các mối đe dọa.

Tích hợp xác thực hai yếu tố và cung cấp báo cáo chi tiết để giúp bạn duyệt qua trạng thái bảo mật của trang web một cách dễ dàng.