WP Offload Media Pro

200.000 

Plugin WP Offload Media Pro cho phép bạn quản lý và lưu trữ phương tiện truyền thông của trang web WordPress trên các dịch vụ đám mây như Amazon S3, Google Cloud Storage và DigitalOcean Spaces.

Điều này giúp giảm tải cho máy chủ, tăng tốc độ tải trang và tiết kiệm không gian lưu trữ.

Plugin tích hợp mạnh mẽ với trình quản lý phương tiện của WordPress và cung cấp tính năng tải lên tự động. Ngoài ra, nó tối ưu hóa hình ảnh và bảo mật cao cấp cho dữ liệu của bạn.

Danh mục: