Advanced Custom Fields (ACF) PRO

120.000 

Plugin Advanced Custom Fields (ACF) Pro là một công cụ tối ưu hóa cho WordPress, giúp bạn tạo ra trang web tùy chỉnh mà không cần viết mã nguồn.

Với ACF Pro, bạn có thể tạo các trường tùy chỉnh dễ dàng để điều chỉnh nội dung và tính năng của trang web của bạn.

Công cụ này cung cấp một thư viện đa dạng các loại trường tùy chỉnh như văn bản, hình ảnh, danh sách thả xuống, và nhiều loại khác để tạo ra giao diện trực quan và phức tạp.

Danh mục: