Smart Cleanup Tools

100.000 

Smart Cleanup Tools là một plugin WordPress quan trọng cho việc quản lý và tối ưu hóa trang web. Nó giúp bạn tẩy rác cơ sở dữ liệu, xoá tệp không sử dụng, và quản lý phiên bản lưu trữ.

Plugin này tạo ra môi trường sạch sẽ, giúp cải thiện hiệu suất và bảo mật của trang web.

Với tích hợp dễ dàng và tích hợp báo cáo, Smart Cleanup Tools là công cụ quan trọng để duy trì trang web WordPress của bạn trong tình trạng tốt nhất và giảm tải cho máy chủ.

Danh mục: