Gói Crocoblock Lifetime (Key trọn đời)

600.000 

Gói Crocoblock Lifetime cung cấp một bộ plugin WordPress mạnh mẽ với hơn 20 tiện ích chất lượng từ Crocoblock.

Bạn sẽ có quyền sử dụng các plugin như JetPlugins và Elementor KIT, giúp tối ưu hóa và mở rộng tính năng trang web của bạn.

Đặc biệt, Gói Crocoblock tích hợp hoàn hảo với trình tạo trang Elementor, cho phép bạn tạo nội dung trực quan và sáng tạo.

Các tính năng đa dạng bao gồm quản lý sản phẩm WooCommerce, tạo mẫu động, tích hợp thanh toán và vận chuyển, và nhiều tính năng mở rộng khác.