Booked – Appointment Booking for WordPress

150.000 

Plugin Booked – Appointment Booking for WordPress là một công cụ ấn tượng cho việc quản lý và đặt lịch hẹn trên trang web WordPress của bạn.

Với tích hợp dễ dàng, bạn có thể tạo lịch, quản lý thời gian làm việc, và cho phép khách hàng đặt lịch trực tuyến.

Plugin này hỗ trợ tích hợp thanh toán, thông báo qua email, và có khả năng tùy chỉnh giao diện để phù hợp với thiết kế trang web của bạn.

Danh mục: