Admin Columns Pro

200.000 

Admin Columns Pro là một plugin WordPress mạnh mẽ và linh hoạt giúp bạn tùy chỉnh và quản lý cột dễ dàng trong bảng điều khiển của trang web của bạn.

Với tính năng tùy chỉnh cột, bạn có thể thêm, sắp xếp và xóa các cột theo ý muốn, hiển thị thông tin quan trọng hơn và tối ưu hóa quá trình làm việc với dữ liệu.

Admin Columns Pro cũng cho phép bạn tùy chỉnh nội dung cột bằng cách thêm các trường tùy chỉnh, trạng thái, ngày tháng hoặc thông tin khác.

Điều này giúp bạn tạo ra giao diện tùy chỉnh để xem và quản lý dữ liệu một cách hiệu quả hơn.

Danh mục: