YellowPencil

99.000 

YellowPencil là một plugin WordPress mạnh mẽ cho phép bạn tùy chỉnh giao diện trang web một cách dễ dàng và trực quan.

Với trình soạn thảo kéo và thả, bạn có thể chỉnh sửa mọi khía cạnh của trang web của mình mà không cần kiến thức về mã lập trình.

Plugin này hỗ trợ responsive design, giúp đảm bảo trang web hiển thị đẹp trên mọi thiết bị. Ngoài ra, YellowPencil cung cấp thư viện giao diện mẫu và tùy chọn tùy chỉnh CSS.

Danh mục: