WPForms

250.000 

WPForms là một plugin tạo biểu mẫu WordPress hàng đầu với giao diện kéo và thả dễ sử dụng.

Với tích hợp mạnh mẽ và tính năng bảo mật, nó cho phép bạn tạo và quản lý biểu mẫu tùy chỉnh, gửi thông báo qua email, và tích hợp với các dịch vụ email marketing.

WPForms cung cấp biểu mẫu đáp ứng và tùy chỉnh, giúp tương tác với khách hàng trên mọi thiết bị.

Nó là một công cụ cần thiết cho việc thu thập thông tin từ khách hàng và xây dựng biểu mẫu tương tác trên trang web của bạn.

Danh mục: