WP Cost Estimation & Payment Forms Builder

120.000 

WP Cost Estimation & Payment Forms Builder là plugin WordPress mạnh mẽ cho phép bạn tạo biểu đồ ước tính chi phí và biểu mẫu thanh toán một cách dễ dàng.

Bạn có thể tùy chỉnh các biểu đồ chi tiết và tích hợp các cổng thanh toán phổ biến như PayPal và Stripe.

Plugin này cho phép bạn tạo các biểu đồ theo yêu cầu và điều chỉnh giao diện để phù hợp với trang web của bạn. Nó cung cấp tích hợp dữ liệu, giúp bạn quản lý thông tin khách hàng và đơn hàng một cách hiệu quả.

Danh mục: