WooCommerce Variation Swatches Pro

150.000 

Plugin WooCommerce Variation Swatches Pro là một tiện ích mở rộng mạnh mẽ cho các cửa hàng trực tuyến sử dụng WooCommerce.

Nó biến các biến thể sản phẩm thành các biểu tượng hoặc màu sắc thay vì văn bản, tạo trải nghiệm mua sắm tốt hơn cho khách hàng.

Với tích hợp dễ dàng, bạn có thể tùy chỉnh quy chuẩn màu sắc và kiểu hiển thị theo ý muốn.

Danh mục: