AutomateWoo

149.000 

AutomateWoo là một plugin tuyệt vời cho cửa hàng WooCommerce, giúp bạn tự động hóa và tối ưu hóa chiến dịch tiếp thị, cung cấp một trải nghiệm mua sắm tốt hơn cho khách hàng.

Với giao diện dễ sử dụng, bạn có thể dễ dàng tạo và quản lý các chiến dịch tự động, giảm giá, và khuyến mãi. AutomateWoo tích hợp chặt chẽ với WooCommerce, cho phép bạn theo dõi hành vi của khách hàng và tạo các chiến dịch cá nhân hóa dựa trên dữ liệu này.

Plugin này còn cho phép bạn gửi email tự động, tạo hồ sơ khách hàng chi tiết, và tối ưu hóa quản lý danh sách khách hàng thân thiết.

Danh mục: