WooCommerce Photo Reviews

150.000 

Plugin WooCommerce Photo Reviews cho phép khách hàng đăng đánh giá sản phẩm kèm theo hình ảnh thực tế.

Điều này tạo sự tin tưởng và thúc đẩy doanh số bán hàng bằng cách giúp người dùng thấy sản phẩm trong tình huống thực tế.

Bạn có quyền kiểm soát và duyệt đánh giá, tạo thư viện hình ảnh sản phẩm từ các đánh giá và thậm chí gửi email nhắc nhở để tăng cơ hội thu thập đánh giá.

Danh mục: