FluentCRM Pro

200.000 

FluentCRM Pro, một plugin quản lý quan hệ khách hàng và tiếp thị tự động cho WordPress, đem lại tính năng mạnh mẽ.

Xây dựng hồ sơ khách hàng chi tiết, tự động hóa tiếp thị, và tạo danh sách, nhóm tùy chỉnh.

Tích hợp với WooCommerce và các dịch vụ email marketing, cung cấp báo cáo chi tiết và cải thiện tương tác khách hàng.

FluentCRM Pro là công cụ quan trọng để tối ưu hóa quản lý quan hệ khách hàng và tiếp thị tự động cho doanh nghiệp trực tuyến.

Danh mục: