Contact Form CF7 Google Sheet Addon

50.000 

Plugin Contact Form CF7 Google Sheet Addon là một tiện ích mở rộng cho Contact Form 7, giúp bạn tự động ghi dữ liệu từ biểu mẫu liên hệ trực tiếp vào Google Sheets.

Với tích hợp dễ dàng và tính năng tự động hóa, bạn có thể quản lý thông tin liên hệ một cách hiệu quả, tạo bản ghi có cấu trúc và bảo mật trong Google Sheets.

Điều này tiết kiệm thời gian và nỗ lực trong việc quản lý dữ liệu liên hệ và làm cho quy trình làm việc của bạn hiệu quả hơn.

Danh mục: