WP Mail SMTP Pro

100.000 

WP Mail SMTP Pro là một plugin WordPress mạnh mẽ giúp bạn tối ưu hóa việc gửi email trên trang web.

Với tích hợp dễ dàng với các dịch vụ email hàng đầu, nó đảm bảo rằng email của bạn luôn đến đúng hộp thư đích và không bị xếp vào spam.

Plugin cung cấp tùy chỉnh email gửi, xác thực SMTP, và tích hợp với email kiểm tra để đảm bảo hoạt động ổn định.

Báo cáo email chi tiết và hỗ trợ nhanh chóng giúp bạn quản lý email một cách hiệu quả.

Danh mục: