WP All Export Pro

120.000 

WP All Export Pro Plugin là một công cụ đắc lực cho WordPress, giúp bạn dễ dàng xuất dữ liệu từ trang web của mình dưới dạng các định dạng tệp phổ biến như CSV, Excel, XML và nhiều hơn nữa.

Với giao diện trực quan, bạn có khả năng chọn lọc dữ liệu mà bạn muốn xuất một cách đơn giản.

Plugin này cho phép bạn xuất hầu hết mọi loại dữ liệu trên trang web của bạn, từ bài viết, danh mục, sản phẩm WooCommerce, tới dữ liệu tùy chỉnh và meta.

Danh mục: