WooCommerce Color or Image Variation Swatches

100.000 

WooCommerce Color or Image Variation Swatches là một plugin mạnh mẽ dành cho cửa hàng trực tuyến WooCommerce trên nền tảng WordPress.

Plugin này tạo ra sự linh hoạt trong việc hiển thị các biến thể sản phẩm dưới dạng màu sắc hoặc hình ảnh thay vì chỉ sử dụng văn bản thông thường.

Với giao diện dễ sử dụng, nó cho phép bạn tùy chỉnh màu sắc, kích thước và hình ảnh biến thể sản phẩm, giúp cửa hàng trực tuyến của bạn trở nên thú vị và hấp dẫn hơn.