WooCommerce Notification

99.000 

WooCommerce Notification là một plugin quan trọng cho cửa hàng trực tuyến WooCommerce. Nó tạo ra thông báo sản phẩm tương tác và hấp dẫn, thúc đẩy doanh số bán hàng.

Hiển thị thông báo theo thời gian thực với nhiều loại thông báo, tùy chỉnh nội dung và ghi lại hoạt động mua sắm.

Dễ dàng tích hợp vào cửa hàng WooCommerce và tương thích với nhiều thiết bị.

Danh mục: