Video Gallery Wordpress Plugin /w YouTube, Vimeo, Facebook pages

100.000 

Video Gallery WordPress Plugin /w YouTube, Vimeo, Facebook Pages là một tiện ích mạnh mẽ cho các trang web WordPress, giúp bạn tạo ra các thư viện video đa dạng và hấp dẫn.

Plugin này tích hợp dễ dàng với các nguồn phổ biến như YouTube, Vimeo và trang Facebook Pages, cho phép bạn tự do nhúng và quản lý video từ các nguồn này trên trang web của bạn.

Với giao diện thân thiện, tích hợp đơn giản và tùy chỉnh linh hoạt, bạn có khả năng tạo ra trang web chứa video chất lượng và thú vị mà người dùng sẽ yêu thích.

Danh mục: