UpdraftPlus Premium

100.000 

UpdraftPlus Premium là một plugin sao lưu và phục hồi WordPress chất lượng cao.

Với tính năng sao lưu toàn bộ trang web, lịch trình tự động, và lựa chọn lưu trữ đa dạng, nó đảm bảo an toàn dữ liệu của bạn.

Bạn có khả năng dễ dàng phục hồi dữ liệu sau sự cố và chuyển đổi trang web một cách linh hoạt.

UpdraftPlus Premium là công cụ không thể thiếu để bảo vệ và quản lý trang web WordPress của bạn.

Danh mục: