Tổng hợp Code liên hệ đẹp cho Website/Blog

Hầu hết Website hay Blog hiện nay, đều có nút liên hệ.

Nút liên hệ sẽ giúp khách hàng khi truy cập vào Web có thể dễ dàng chat hoặc gọi điện với chủ của trang Web.

Đặc biệt đối với những Web chuyên bán hàng online thì nút liên hệ như: Hotline, Zalo, Messenger,…là điều không thể thiếu vắng.

Trong bài viết này, Thịnh sẽ tổng hợp tất cả các code liên hệ đẹp cho Website để các bạn lựa chọn sử dụng.

Code liên hệ đẹp cho Website có thật cần thiết hay không không?

Theo Thịnh thì rất cần thiết, vì hầu hết các Web hiện nay đều là cung cấp hàng hóa và bán dịch vụ.

Nếu không có sẵn những nút liên hệ để khách gọi bất cứ khi nào cần thì sẽ mất rất nhiều đơn hàng tiềm năng.

Và Code tay sẽ nhẹ hơn rất nhiều so với dùng Plugin, đó là điều chắc chắn.

Vậy nên thay vì phải dùng Plugin để tạo nút liên hệ cho Website.

Tại sao bạn lại không dùng code luôn cho tối ưu Web, tối ưu tốc độ tải trang đúng không?

Bắt đầu ngay thôi nào!

Nguồn của những đoạn code trên thuộc về Web Flatsome.xyz.

Thịnh cảm ơn bạn đã tạo ra những đoạn code chất lượng cho cộng đồng.

Code liên hệ đẹp cho Website #1 – Hình ảnh trực quan

Code lien he Website 1
Code lien he Website Mobile1

Đoạn code

<div class="nav-social PC d-md-block d-none">
  <ul>
          <li><a href="tel:0814621462" target=""><img src="https://zulihome.vn/wp-content/uploads/2022/12/Call.png"><br>Tổng đài</a></li>
          <li><a href="https://www.facebook.com/messages/t/zulihome.com.vn" target="_blank"><img src="https://zulihome.vn/wp-content/uploads/2022/12/messenger-2.png"><br>Messenger</a></li>
          <li><a href="https://zalo.me/2421753075440149504" target="_blank"><img src="https://zulihome.vn/wp-content/uploads/2022/12/Zalo.png"><br>Zalo</a></li>
        <li class="register">
      <a href="#lepopup-Form-dk-1" rel="nofollow"><img src="https://zulihome.vn/wp-content/themes/zulihome/assets/img/envelope.svg"><br>Đăng ký</a>
    </li>
    <li class="to-top-pc">
      <a href="#" id="back-top" rel="nofollow" style="display: none;"><img src="https://zulihome.vn/wp-content/themes/zulihome/assets/img/BackOnTop.png"><br>Back top</a>
    </li>
  </ul>
</div>

<!-- mobile-->
<div class="bottom-contact-mobile mobile d-md-none">
  <ul>
          <li><a href="tel:0814621462">
      <img src="https://zulihome.vn/wp-content/uploads/2022/12/icon-phone-mobile.png"><br>
      <span>Gọi điện </span></a></li>
          <li><a href="sms:0974713186">
      <img src="https://zulihome.vn/wp-content/uploads/2022/12/icon-sms-mobile.png"><br>
      <span>Nhắn tin</span></a></li>
          <li><a href="https://zalo.me/2421753075440149504">
      <img src="https://zulihome.vn/wp-content/uploads/2022/12/icon-zalo-mobile.png"><br>
      <span>Chat zalo</span></a></li>
          <li><a href="https://m.me/zulihome.com.vn">
      <img src="https://zulihome.vn/wp-content/uploads/2022/12/icon-mesenger-mobile.png"><br>
      <span>Messenger</span></a></li>
        <li class="to-top-pc">
      <a href="#" id="back-to-top" rel="nofollow"><img src="https://zulihome.vn/wp-content/themes/zulihome/assets/img/BackOnTop.png"><br><span>Back top</span></a>
    </li>
  </ul>
</div>

<style>
.d-md-none {
  display: none;
}
.nav-social {
	position: fixed;
	right: 5px;
	background: #fff;
	border-radius: 5px;
	width: auto;
	z-index: 150;
	top: 220px;
	padding: 10px 0;
	border: 1px solid #f2f2f2;
}
.nav-social ul {
    margin: 0;
    padding: 0;
    list-style: none;
}
	.nav-social ul li {
			border-bottom: 1px solid #d6d6d6;
			padding-bottom: calc( .6em - 5px );
      margin-bottom: .6em;
			list-style: none;
			text-align: center; }
      .nav-social ul li:last-child {
        padding-bottom: 0;
        margin-bottom: 0;
        border-bottom: 0;
      }
.nav-social ul li img {
        max-width: 25px;
        max-height: 20px;
        object-position: center;
        object-fit: contain;
      }
.nav-social ul li a {
				padding: 5px 12px 5px 12px;
				display: block;
				text-align: center;
				font-size: 11px;
				line-height: 15px;
				color: #000;
				font-weight: 400;
				max-width: 80px;
				max-height: 60px;
				text-decoration: none; }
.nav-social ul li img {
					margin-bottom: 10px;
				}

@media only screen and (max-width: 48em) {
/*************** ADD MOBILE ONLY CSS HERE ***************/
.PC {
display: none;
}
.bottom-contact-mobile {
	display: block;
	position: fixed;
	bottom: 0;
	background: white;
	width: 100%;
	z-index: 99;
	box-shadow: 2px 1px 9px #dedede;
	border-top: 1px solid #eaeaea;}
.bottom-contact-mobile ul {
    display: flex;
    justify-content: center;
    margin: 0;
    padding: 0; }
.bottom-contact-mobile ul li {
			width: 20%;
      flex-basis: 20%;
			list-style: none;
			text-align: center;
			font-size: 13.5px; }
.bottom-contact-mobile ul li img {
				width: 25px;
        height: 20px;
        object-position: center;
        object-fit: contain;
				margin-top: 10px;
				margin-bottom: 3px;
			}
.bottom-contact-mobile ul li span {
				color: #000;
				font-size: 12px;
			}
}
</style>

Code liên hệ đẹp cho Website #2- Hình ảnh trực quan

Code lien he Website 2

Đoạn code

<div class="contact-box-bottom animate__backInRight">
	<a class="contact-box-wrapper nut-chat-facebook" href="https://m.me/tinhyeuqb" rel="nofollow" target="_blank">
   	<div class="contact-icon-box" style="border: none;"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 800 800"><radialGradient id="a" cx="101.9" cy="809" r="1.1" gradientTransform="matrix(800 0 0 -800 -81386 648000)" gradientUnits="userSpaceOnUse"><stop offset="0" style="stop-color:#09f"></stop><stop offset=".6" style="stop-color:#a033ff"></stop><stop offset=".9" style="stop-color:#ff5280"></stop><stop offset="1" style="stop-color:#ff7061"></stop></radialGradient><path fill="url(#a)" d="M400 0C174.7 0 0 165.1 0 388c0 116.6 47.8 217.4 125.6 287 6.5 5.8 10.5 14 10.7 22.8l2.2 71.2a32 32 0 0 0 44.9 28.3l79.4-35c6.7-3 14.3-3.5 21.4-1.6 36.5 10 75.3 15.4 115.8 15.4 225.3 0 400-165.1 400-388S625.3 0 400 0z"></path><path fill="#FFF" d="m159.8 501.5 117.5-186.4a60 60 0 0 1 86.8-16l93.5 70.1a24 24 0 0 0 28.9-.1l126.2-95.8c16.8-12.8 38.8 7.4 27.6 25.3L522.7 484.9a60 60 0 0 1-86.8 16l-93.5-70.1a24 24 0 0 0-28.9.1l-126.2 95.8c-16.8 12.8-38.8-7.3-27.5-25.2z"></path>
</svg></div>
   	<div class="contact-info">
    	<b>Chat Facebook</b>
    	<span>(8h00 - 21h00)</span>
   	</div>
 	</a>
	<a class="contact-box-wrapper nut-chat-zalo" href="https://zalo.me/0925045760" rel="nofollow" target="_blank">
   	<div class="contact-icon-box" style="border: none;"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 161.5 161.5"><path d="M504.54,431.79h14.31c19.66,0,31.15,2.89,41.35,8.36a56.65,56.65,0,0,1,23.65,23.65c5.47,10.2,8.36,21.69,8.36,41.35V519.4c0,19.66-2.89,31.15-8.36,41.35a56.65,56.65,0,0,1-23.65,23.65c-10.2,5.47-21.69,8.36-41.35,8.36H504.6c-19.66,0-31.15-2.89-41.35-8.36a56.65,56.65,0,0,1-23.65-23.65c-5.47-10.2-8.36-21.69-8.36-41.35V505.14c0-19.66,2.89-31.15,8.36-41.35a56.65,56.65,0,0,1,23.65-23.65C473.39,434.68,484.94,431.79,504.54,431.79Z" transform="translate(-431.25 -431.25)" style="fill:#0068ff"></path><path d="M592.21,517v2.35c0,19.66-2.89,31.15-8.35,41.35a56.65,56.65,0,0,1-23.65,23.65c-10.2,5.47-21.69,8.36-41.35,8.36H504.6c-16.09,0-26.7-1.93-35.62-5.63L454.29,572Z" transform="translate(-431.25 -431.25)" style="fill:#001a33;opacity:0.11999999731779099;isolation:isolate"></path><path d="M455.92,572.51c7.53.83,16.94-1.31,23.62-4.56,29,16,74.38,15.27,101.84-2.3q1.6-2.4,3-5c5.49-10.24,8.39-21.77,8.39-41.5v-14.3c0-19.73-2.9-31.26-8.39-41.5a56.86,56.86,0,0,0-23.74-23.74c-10.24-5.49-21.77-8.39-41.5-8.39H504.76c-16.8,0-27.71,2.12-36.88,6.15q-.75.67-1.47,1.37c-26.89,25.92-28.93,82.11-6.13,112.64l.08.14c3.51,5.18.12,14.24-5.18,19.55C454.32,571.89,454.63,572.39,455.92,572.51Z" transform="translate(-431.25 -431.25)" style="fill:#fff"></path><path d="M497.35,486.34H465.84v6.76h21.87l-21.56,26.72a6.06,6.06,0,0,0-1.17,4v1.72h29.73a2.73,2.73,0,0,0,2.7-2.7v-3.62h-23l20.27-25.43,1.11-1.35.12-.18a8,8,0,0,0,1.41-5Z" transform="translate(-431.25 -431.25)" style="fill:#0068ff"></path><path d="M537.47,525.54H542v-39.2h-6.76v36.92A2.27,2.27,0,0,0,537.47,525.54Z" transform="translate(-431.25 -431.25)" style="fill:#0068ff"></path><path d="M514.37,495.07a15.36,15.36,0,1,0,15.36,15.36A15.36,15.36,0,0,0,514.37,495.07Zm0,24.39a9,9,0,1,1,9-9A9,9,0,0,1,514.37,519.46Z" transform="translate(-431.25 -431.25)" style="fill:#0068ff"></path><path d="M561.92,494.82A15.48,15.48,0,1,0,577.4,510.3,15.5,15.5,0,0,0,561.92,494.82Zm0,24.64a9.09,9.09,0,1,1,9.09-9.09A9.07,9.07,0,0,1,561.92,519.46Z" transform="translate(-431.25 -431.25)" style="fill:#0068ff"></path><path d="M526.17,525.54h3.62V495.93h-6.33v27A2.72,2.72,0,0,0,526.17,525.54Z" transform="translate(-431.25 -431.25)" style="fill:#0068ff"></path></svg></div>
   	<div class="contact-info">
    	<b>Chat Zalo</b>
    	<span>(8h00 - 21h00)</span>
   	</div>
 	</a>
	<a class="contact-box-wrapper nut-goi-hotline" href="tel:0988123126">
   	<div class="contact-icon-box" style="color: #ed1b24;"><i class="fas fa-phone-alt" aria-hidden="true"></i></div>
   	<div class="contact-info">
    	<b>0988.123.126</b>
    	<span>(8h00 - 21h00)</span>
   	</div>
 	</a>
</div>
<style type="text/css">
.contact-box-bottom{position: fixed;bottom: 85px;left: 10px;z-index: 10000;-webkit-animation-duration: 1s;animation-duration: 1s;-webkit-animation-duration: 1s;animation-duration: 1s;-webkit-animation-fill-mode: both;animation-fill-mode: both;-webkit-transform: translateX(2000px) scale(.7);transform: translateX(2000px) scale(.7);}
@-webkit-keyframes backInRight {
0%{opacity:.7;-webkit-transform:translateX(2000px) scale(.7);transform:translateX(2000px) scale(.7)}
80%{opacity:.7;-webkit-transform:translateX(0) scale(.7);transform:translateX(0) scale(.7)}
to{opacity:1;-webkit-transform:scale(1);transform:scale(1)}
}
@keyframes backInRight {
0%{opacity:.7;-webkit-transform:translateX(2000px) scale(.7);transform:translateX(2000px) scale(.7)}
80%{opacity:.7;-webkit-transform:translateX(0) scale(.7);transform:translateX(0) scale(.7)}
to{opacity:1;-webkit-transform:scale(1);transform:scale(1)}
}
.animate__backInRight{-webkit-animation-name:backInRight;animation-name:backInRight}
.contact-box-wrapper{display:flex;align-items:center;background:#fff;margin-bottom:10px;padding:10px 20px;border-radius:10px;box-shadow:0 0 10px 0 rgba(0,0,0,.08);color: #000;}
.contact-icon-box{display:block;text-align:center;width:40px;height:40px;font-size:16px;line-height:38px;border:1px solid #e5e5e5;border-radius:999px;margin-right: 10px;}
.contact-info span{color:#868686;font-size:12px;display: block;}
.article-detail-page .article-product{display:flex;flex-wrap:wrap;border-top:1px solid #E5EAF1;border-left:1px solid #E5EAF1}
.article-detail-page .article-product .p-item{border-bottom:1px solid #E5EAF1;border-right:1px solid #E5EAF1;width:calc(100% / 3);padding:10px}
.article-detail-page .article-product .p-item .p-img{margin-bottom:12px}
.fixed-right-menu.active {
  display: none;
}
@media only screen and (max-width: 48em) {
/*************** ADD MOBILE ONLY CSS HERE ***************/
.animate__backInRight {
  display: none !important;
}
.fixed-right-menu.active {
  display: block;
}
}

</style>


<div class="fixed-right-menu active">
  <a href="tel:0988123126" style="color: #fff" target="_blank"><i class="fas fa-phone fa-flip-horizontal" aria-hidden="true"></i></a>
  <a href="https://m.me/tinhyeuqb" style="color: #fff" target="_blank"><i class="fab fa-facebook-messenger" aria-hidden="true"></i></a>
  <a href="https://zalo.me/0925045760" target="_blank" class="zalo-icon"><img alt="url" src="https://media.metu.vn/fillcolor?url=https%3A%2F%2Fmedia.metu.vn%2Fimages%2Ficon_zalo_01.svg&color=%23ffffff" width="28" height="25"></a>
  <a href="javascript:void(0)" id="js-goTop"><i class="fas fa-arrow-up" style="background: #ed1b24;" aria-hidden="true"></i></a>
</div>

Code liên hệ đẹp cho Website #3- Hình ảnh trực quan

Code lien he Website 3
Code lien he Website Mobile2

Đoạn code

<div class="fab-wrapper">
  <input id="fabCheckbox" type="checkbox" class="fab-checkbox">
  <label class="fab" for="fabCheckbox">
   <i class="icon-cps-fab-menu"></i>
   <!-- <i class="icon-cps-close"></i> -->
  </label>
  <div class="fab-wheel">
   <a class="fab-action fab-action-1" href="https://phongthuydainam.com.vn/lien-he/" rel="nofollow" target="_blank">
     <span class="fab-title">Tìm cửa hàng</span>
     <div class="fab-button fab-button-1"><i class="icon-cps-local"></i></div>
   </a>
   <a class="fab-action fab-action-2" href="tel:0788686898" rel="nofollow">
     <span class="fab-title">Gọi trực tiếp</span>
     <div class="fab-button fab-button-2"><i class="icon-cps-phone"></i></div>
   </a>
   <a class="fab-action fab-action-3" onclick="Tawk_API.showWidget();Tawk_API.maximize();" rel="nofollow">
     <span class="fab-title">Chat ngay</span>
     <div class="fab-button fab-button-3"><i class="icon-cps-chat"></i></div>
   </a>
   <a class="fab-action fab-action-4" href="https://zalo.me/0788686898" target="_blank" rel="nofollow">
     <span class="fab-title">Chat trên Zalo</span>
     <div class="fab-button fab-button-4"><i class="icon-cps-chat-zalo"></i></div>
   </a>
  </div>
  <div class="suggestions-chat-box hidden" style="display: none;">
   <div class="box-content d-flex justify-content-around align-items-center">
     <i class="fa fa-times-circle" aria-hidden="true" id="btnClose" onclick="jQuery('.suggestions-chat-box').hide()"></i>
     <p class="mb-0 font-14">Liên hệ ngay <i class="fa fa-hand-o-right" aria-hidden="true"></i></p>
   </div>
  </div>
  <div class="devvn_bg"></div>
</div>
<style>
  /*@media (min-width: 992px){
    .fab-wrapper{
      display: none !important;
    }
  }*/
 
  .fab-wrapper {
   position: fixed;
   bottom: 80px;
   right: 0;
   z-index: 9999999;
  }
  .fab-checkbox {
   display: none !important;
  }
  .fab-checkbox:checked~ .devvn_bg {
   position: fixed;
   top: 0;
   left: 0;
   right: 0;
   bottom: 0;
   background: rgba(0, 0, 0, 0.8);
   z-index: 1;
  }
  .fab {
   width: 60px;
   max-width: unset;
   height: 60px;
   display: flex !important;
   justify-content: center;
   align-items: center;
   margin: 0;
   border-radius: 50%;
   background: #d70018;
   box-shadow: 0 3px 6px rgb(0 0 0 / 16%), 0 3px 6px rgb(0 0 0 / 23%);
   position: absolute;
   right: 10px;
   bottom: 10px;
   z-index: 1000;
   overflow: hidden;
   transform: rotate(
      0deg
   );
   -webkit-transition: all .15s cubic-bezier(.15,.87,.45,1.23);
   transition: all .15s cubic-bezier(.15,.87,.45,1.23);
  }
  .fab-checkbox:checked~.fab {
   transform: rotate(
      90deg
   );
   -webkit-transition: all .15s cubic-bezier(.15,.87,.45,1.23);
   transition: all .15s cubic-bezier(.15,.87,.45,1.23);
  }
  [class*=icon-cps-] {
   display: inline-block;
   vertical-align: middle;
   background-image: url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAwAAAACECAQAAACNQYRWAAAACXBIWXMAAAsTAAALEwEAmpwYAAALHWlUWHRYTUw6Y29tLmFkb2JlLnhtcAAAAAAAPD94cGFja2V0IGJlZ2luPSLvu78iIGlkPSJXNU0wTXBDZWhpSHpyZVN6TlRjemtjOWQiPz4gPHg6eG1wbWV0YSB4bWxuczp4PSJhZG9iZTpuczptZXRhLyIgeDp4bXB0az0iQWRvYmUgWE1QIENvcmUgNi4wLWMwMDIgNzkuMTY0NDYwLCAyMDIwLzA1LzEyLTE2OjA0OjE3ICAgICAgICAiPiA8cmRmOlJERiB4bWxuczpyZGY9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzE5OTkvMDIvMjItcmRmLXN5bnRheC1ucyMiPiA8cmRmOkRlc2NyaXB0aW9uIHJkZjphYm91dD0iIiB4bWxuczp4bXA9Imh0dHA6Ly9ucy5hZG9iZS5jb20veGFwLzEuMC8iIHhtbG5zOmRjPSJodHRwOi8vcHVybC5vcmcvZGMvZWxlbWVudHMvMS4xLyIgeG1sbnM6cGhvdG9zaG9wPSJodHRwOi8vbnMuYWRvYmUuY29tL3Bob3Rvc2hvcC8xLjAvIiB4bWxuczp4bXBNTT0iaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wL21tLyIgeG1sbnM6c3RFdnQ9Imh0dHA6Ly9ucy5hZG9iZS5jb20veGFwLzEuMC9zVHlwZS9SZXNvdXJjZUV2ZW50IyIgeG1sbnM6c3RSZWY9Imh0dHA6Ly9ucy5hZG9iZS5jb20veGFwLzEuMC9zVHlwZS9SZXNvdXJjZVJlZiMiIHhtcDpDcmVhdG9yVG9vbD0iQWRvYmUgUGhvdG9zaG9wIDIxLjIgKFdpbmRvd3MpIiB4bXA6Q3JlYXRlRGF0ZT0iMjAyMS0wMi0yNlQyMjo0Mjo1NyswNzowMCIgeG1wOk1vZGlmeURhdGU9IjIwMjEtMDItMjdUMTA6MDA6MDcrMDc6MDAiIHhtcDpNZXRhZGF0YURhdGU9IjIwMjEtMDItMjdUMTA6MDA6MDcrMDc6MDAiIGRjOmZvcm1hdD0iaW1hZ2UvcG5nIiBwaG90b3Nob3A6Q29sb3JNb2RlPSIxIiBwaG90b3Nob3A6SUNDUHJvZmlsZT0iRG90IEdhaW4gMjAlIiB4bXBNTTpJbnN0YW5jZUlEPSJ4bXAuaWlkOmNjNmQ1OGI1LWY1NmMtYjU0NS1hZmIzLTIzMjZkNDE3NzE3NSIgeG1wTU06RG9jdW1lbnRJRD0iYWRvYmU6ZG9jaWQ6cGhvdG9zaG9wOjJjZmJmOGYxLTM0OGMtMzI0MS1hZWI4LTNkMGIxMTZjNWU5NiIgeG1wTU06T3JpZ2luYWxEb2N1bWVudElEPSJ4bXAuZGlkOjFiMjQ1MWY3LTRmODYtNWU0OC04MzQwLTlkYzljMWI3MTE1MyI+IDx4bXBNTTpIaXN0b3J5PiA8cmRmOlNlcT4gPHJkZjpsaSBzdEV2dDphY3Rpb249ImNyZWF0ZWQiIHN0RXZ0Omluc3RhbmNlSUQ9InhtcC5paWQ6MWIyNDUxZjctNGY4Ni01ZTQ4LTgzNDAtOWRjOWMxYjcxMTUzIiBzdEV2dDp3aGVuPSIyMDIxLTAyLTI2VDIyOjQyOjU3KzA3OjAwIiBzdEV2dDpzb2Z0d2FyZUFnZW50PSJBZG9iZSBQaG90b3Nob3AgMjEuMiAoV2luZG93cykiLz4gPHJkZjpsaSBzdEV2dDphY3Rpb249InNhdmVkIiBzdEV2dDppbnN0YW5jZUlEPSJ4bXAuaWlkOjU2ZTJkMjJlLTg3NWMtODY0NC05YzlmLWRhZWUzYjg0NWQ4ZCIgc3RFdnQ6d2hlbj0iMjAyMS0wMi0yN1QwOTo1OTo1NCswNzowMCIgc3RFdnQ6c29mdHdhcmVBZ2VudD0iQWRvYmUgUGhvdG9zaG9wIDIxLjIgKFdpbmRvd3MpIiBzdEV2dDpjaGFuZ2VkPSIvIi8+IDxyZGY6bGkgc3RFdnQ6YWN0aW9uPSJjb252ZXJ0ZWQiIHN0RXZ0OnBhcmFtZXRlcnM9ImZyb20gaW1hZ2UvcG5nIHRvIGFwcGxpY2F0aW9uL3ZuZC5hZG9iZS5waG90b3Nob3AiLz4gPHJkZjpsaSBzdEV2dDphY3Rpb249ImRlcml2ZWQiIHN0RXZ0OnBhcmFtZXRlcnM9ImNvbnZlcnRlZCBmcm9tIGltYWdlL3BuZyB0byBhcHBsaWNhdGlvbi92bmQuYWRvYmUucGhvdG9zaG9wIi8+IDxyZGY6bGkgc3RFdnQ6YWN0aW9uPSJzYXZlZCIgc3RFdnQ6aW5zdGFuY2VJRD0ieG1wLmlpZDo5ODZjZmUzMS01ZmFhLTI1NDUtOTRjNC0wODgyM2NlOTVlYmMiIHN0RXZ0OndoZW49IjIwMjEtMDItMjdUMDk6NTk6NTQrMDc6MDAiIHN0RXZ0OnNvZnR3YXJlQWdlbnQ9IkFkb2JlIFBob3Rvc2hvcCAyMS4yIChXaW5kb3dzKSIgc3RFdnQ6Y2hhbmdlZD0iLyIvPiA8cmRmOmxpIHN0RXZ0OmFjdGlvbj0ic2F2ZWQiIHN0RXZ0Omluc3RhbmNlSUQ9InhtcC5paWQ6NzE3NmI3ZDEtYjRkYS00ZjRkLTk1YTQtOGY4OGZjNmUzYTkyIiBzdEV2dDp3aGVuPSIyMDIxLTAyLTI3VDEwOjAwOjA3KzA3OjAwIiBzdEV2dDpzb2Z0d2FyZUFnZW50PSJBZG9iZSBQaG90b3Nob3AgMjEuMiAoV2luZG93cykiIHN0RXZ0OmNoYW5nZWQ9Ii8iLz4gPHJkZjpsaSBzdEV2dDphY3Rpb249ImNvbnZlcnRlZCIgc3RFdnQ6cGFyYW1ldGVycz0iZnJvbSBhcHBsaWNhdGlvbi92bmQuYWRvYmUucGhvdG9zaG9wIHRvIGltYWdlL3BuZyIvPiA8cmRmOmxpIHN0RXZ0OmFjdGlvbj0iZGVyaXZlZCIgc3RFdnQ6cGFyYW1ldGVycz0iY29udmVydGVkIGZyb20gYXBwbGljYXRpb24vdm5kLmFkb2JlLnBob3Rvc2hvcCB0byBpbWFnZS9wbmciLz4gPHJkZjpsaSBzdEV2dDphY3Rpb249InNhdmVkIiBzdEV2dDppbnN0YW5jZUlEPSJ4bXAuaWlkOmNjNmQ1OGI1LWY1NmMtYjU0NS1hZmIzLTIzMjZkNDE3NzE3NSIgc3RFdnQ6d2hlbj0iMjAyMS0wMi0yN1QxMDowMDowNyswNzowMCIgc3RFdnQ6c29mdHdhcmVBZ2VudD0iQWRvYmUgUGhvdG9zaG9wIDIxLjIgKFdpbmRvd3MpIiBzdEV2dDpjaGFuZ2VkPSIvIi8+IDwvcmRmOlNlcT4gPC94bXBNTTpIaXN0b3J5PiA8eG1wTU06RGVyaXZlZEZyb20gc3RSZWY6aW5zdGFuY2VJRD0ieG1wLmlpZDo3MTc2YjdkMS1iNGRhLTRmNGQtOTVhNC04Zjg4ZmM2ZTNhOTIiIHN0UmVmOmRvY3VtZW50SUQ9InhtcC5kaWQ6OTg2Y2ZlMzEtNWZhYS0yNTQ1LTk0YzQtMDg4MjNjZTk1ZWJjIiBzdFJlZjpvcmlnaW5hbERvY3VtZW50SUQ9InhtcC5kaWQ6MWIyNDUxZjctNGY4Ni01ZTQ4LTgzNDAtOWRjOWMxYjcxMTUzIi8+IDwvcmRmOkRlc2NyaXB0aW9uPiA8L3JkZjpSREY+IDwveDp4bXBtZXRhPiA8P3hwYWNrZXQgZW5kPSJyIj8+wBWZ8gAALFdJREFUeNrtnXeYFMXWxn81M7vkqGS8RoIkCQZEVGR3QVSCAb0qYLziVdTPnL2omOPVC4oBRUBQMIFKXFgFBBEEyUEQJOfMhgnn+2N6Zyf0hN2dnpld6p3n2e3pru46U131nqpTp04pNDSSDmnKRXSgHc2w+U5+rB6Iez42KqhcXd4aGhoaqUL/A2WfhOLDuOfTWZbJPmmkS9zyN6rCf7TMlv+SU+RrWSa1dD3USP3KWl++F3MMi3NO10iBiIh8qUs9QSRqC/ikKKmWRZkj/p6OsldERN7T9VEj9avreJFEKABpLId9T+6uy91iIvXSpz3gY0KqWua4/6Jast2o5S45L3p6h664GkmsrjdyTYKyupmqvuN3pbXK16UfTyL1HSrjr52q1KQutaiJk/3sZTeHyEW8NxTdpySlZK5FHWpTAyf72cMeDpKXOjLHVM/rG0d2hsp5yq0VgEaq0kY93k5YZmf4HTfhBj7R5R93KlUGjTbiEi6nDfWpQuE1N/vZxDy+43cOIUghpYpKBp2GyNyYrlxGaxpQ2SeziwNs5Bcm8juHky9zTGjrd9yB6xmt66dGqhLHNRIJY+Oa16t+T14jDXTpx92IYhO7OKS1jJCd4g77VvNludwvJxjmlaSYVYJkTpO2MlJ2RZA5T5bKvVI7mTLH/Nve8ZP7oLTTNVQjdcnjedPmtk5myHSZLvfGNa++vufPkNq67ONMpTaxiUOayDtyRGLBWrlJaord37qeJJmbyVA5GpPMq6V/smQuxq+7xSfvn9Ja11CNVKaPySbN7L9ygiV51ZJ8owdaXZd83KnULhXkalkuHokV+fK5NPPvUydF5utkZTFkzpNR0iTxMhfr951kjGSccrKuoRqpTSBrQ5rYVAtzK/Q3uliXfFzJ1CZ2qSz3yC4pHjwyV84TR1GfOsEyV5H7ZXexZf5Zzk60zMX8hbMMSc/SNVQjtQlkXUgDG2Rhbh2Nvt5CSddlH1cqrSEvS56UBBulu6Qljk79ZK4pr5dQ5vWSmUiZi/0b+xhy/lDWFrBpHG8Usiakcd1maX5fGbmM0E0jjlRaSZ6QY1JSrJXz/e3qCZP5Gcktscyr5NxEyVyiXznfkPMxXU81ypYCuMPS/E7yhZwYJnZd/nEhU4f0kQNSGsyRRonpT/vJ3FcOlkrmHGmQwmOA9saad4+VI2oNjTKmAECu9Dn7fSO+hWHSRPpLmn4fJepLN/H1N0uKAhkiVa2nUz+Zm8tvpZZ5sFRJYRXwiE/SF8QXXlEqShtddzWOYwUA8rAvrz+kCYDUly0iskwy9RspFpl6J39fFZeUFtulqzgKfWssl7mKvBUHmbfKxdbLXIrf+qlP0q+9fm/ikGki8pWcquuvRmpU09UhzeqWBOT6uM/x75DcITVlti/3Cdp1rpimlA6yQUoPj4yUGtb2p/1kPk82xkXmj6R64scAsa5BkDQZ5zfP0gnkDePbMXlWKutarJEc8qju9wn1Arov4Hp1qWHFoi251VgT4PWX9sc2/YaK0ZdOk2eL4UUfCbsM50prFYBX5pfiJPN2aWutzKYKLChSaYQ77H6rgt3yR5AnUwVvKh0LSCOxWE+RE2bVkKsv8VzAdzsTuSHeIqgRsprPOdmkBfyuX1DsxUgdevvi5oxlTcDVf9I8KP12hnM9zUyfdSJ9+ANBIRbLXI+exIeu69GLFQmQGSNykaIaGZxDYyqylzVksxKPEC40nXJzr6zgbSoCNgKt/zacugJrJKP3WDy45SqL5Kgp74dYgg9LS/2GYuyL2iVNuvqNpHoHpbo/5F32BukQ9k0vkJrisMqi7idzdz+ZS4u5UsM6mYPGLrVliOwJyN0lcyVTHFHGAa1lgYnkN+t6rJEc+ihe8/tSKlooS2sZ47cY6C+5QL+fYhhT0gNIfrs8Z3yagTQwmeCPrAC2SgtJ85o2LJX5EYkfNknzwolgi0u7ncmqea8SeEMqRjUF3RzwNlzyn6Kr2gSkkcr4WOVZaA9Yxo1yNxm0ws4iJqsCXeDFMKakBRh56vM0AG+qNaK4gaaAh7Gs4Z80I4eufmm38AHQgIF+O0BX4xTWWWxOCZYZQPCg/OQozrkanMT6BJitOvIDNU2v2XmAxgygIHyAauXmUxnFxVxBGyqwhI/VEl19NcrCCGCFVNIllqIjAIecIN+Z9OObipIHvRPq0tTvrvt8I4DRXvdbkAZ+fmC58i9JL/SqsUzmOvJDgLyb5VaQRjI8yrm/5RaQxvJBwN3H5GbrZDbktkmdqJ5Wj3mnonXd1ChfCuAhXV4pqQC8kf8byy+h9A/ygPHtDZCG8pzcJQqknaEAtkoTUdJPnpMzA2YKCmSwpFtlUffJfLL8GiDxS8b1Rn4mFrNzLxjnGgd4ruXLE9bJbMhtlzejtpPDclpJzVA2XaE1EorYA7F5+E4XVwqbgGwhRpJ/q7XSkIEAbGe4NGAWTzOUXn6pPlfraM8oniZbmjHOz3fIZjkb2UKMOD8bP2Yrf8Z0bgvrg0wwFsosCkUNbo2asCq3l9SzSc8BaCQWU/zqXCeCF6SsYqvveJ5ad9z1rh/kQeNwJYPUapDzeYdGponPZiEA89VVcitDTFK0VzssVAD57Amg/zfVRFG8h9fws0OtlbY0Cblvtu+oPk3U97LWcAx1sx3rjRh57Av4fgmTvT17P0nNz00FkJMCthZ1s91yNduFGjGk68lgRFJ5r2INjRC6WxEymL32uC6PV3yOqYcK1yTLo36lc5a87PftJOP/TzLIb0+rs+R/vuPlFpqA0qWmjPCTZhGA/J+4xCUucct2aQ7yjYi4pZefCWghSHvxiMhvIA19ZpbD0kcqFS6sslDmUQH1bYsMFLv8Qz6Ocm6z3CF2OTngF4sclCukolUygyhxyDNGXrPkdSOUodnRITnBSl8kDQ0rqCQJsYBSuDRu8d9+0He2UAEckMYAfpOYRQrgBeNov3fdtHxbmMRSBVDZTzkFTPiC1Jeh8jZIfXnae8WnALbJmSDXydPSRJRfZKZt0s46MvWT+ek4uoFuljYWK4A0GWrkVRvk9bBH+dJE7CWRQc8BaGikAv1XomgVwveqeUiCR9UWAGZEcDocpPYBqD6JEBhYjstnqnAE0M9ORnCdtGAXQ1gvGWKnK13FTlcakC1n8qV6nvU8xKt+d2z3PTcxMpceO9hpqcwKfGa2TKlNh7BHBRwqWRZ6DkBDI5AlbNzOTbTCzSI+UOMTlO1YCtfSjufOCJzwlrxOagz1hbX8afjV12cFX0rRhG59/gWsYAeT+Jfv7L0ANGAlX8ha/hkwQ/ATR60PqYCwir9MZiZKhlkcs1zmVcb/L3xnzI42c1grAA2N0jNEO3Io3DY+k0zZwvlG39vKXE+hKJTCMrUvQspxKUP/wi6m08wnj9n8TX0/+vfHdUHfD/ADYjmZCsJ2ZnJGXMpwP5MtllkQZnPEJGZWMKbiCTuyvI5zSGMV49R2rQA0NCK1uNYsCiKHxqyTf6jdFmdc1A6XMkXO8btykvH/fdnOdqBxBPIaLbs4AHxgOZGCQvAwkatpGIcn5rAKD1YagIpk/obe1I/DE2ew1mKZQTjAGMOxNjyO8SkeMznkLf7P9+VNmUEfdVS3co1UoduUmwT2hdv6WXpIL1lsfFtieb4tSjAFWTQJnCHbTFO8ZYmshatq06WK1JcPfXuslRz75BqpKZUKt1q3WOYG8kkcZN4jfaSGlTIby8AqSJMwb7cIL0s1SQuVImjRm7eka2re0dAKwFye3oYU031nCqOoN02iArg7mgIAaWNy/UVJt4iWCiPrV5Kacr4sLyWVuuQ9aSzVpIJ1gdX8gsFVkprSWVaVWuZ3pZG1Mhu+S2lSTXpH3MH4B2koFUN9gOQt39Y1X8lHvicsC0ylvYA0NArR1/j/lO9M4e4E1yRNpnz+4BDH/Ib7Xn+PIwi5ABwFtZQTjG+FpoNDrLYwuJ3X3ODBzXo+oHQB+9byCUdxG8+01ggkeHCzlo/IL9WzVjGSY1bLrATBQwGzeT9MEg9jGcQhnyRFP7aiYfxxcpK6Wt1OLbzU30ou9E+n5wA0NApxivHf7TtTeGT1VpF7+TLMlW/VHGrI2TxsfH9JLZEvgAfUVunJHaCuA1D7pBv3+O7KUzdZJaoSUXgnKAU3BUykFbeUmEl2MoS/cOGxckI1ROavaUn/Esu8nefZZLXMPrXlJteY4i0ICKTiZjnvMo2DFJjMAPQx/r+htgIoj/TjDwD+5bcaWysADQ0fDhj/n/FFr3nC+H/Q2ozVzhC/mMDrC/2vK+NYZZPtd3YOcxJaWl4ydXGY11H0oyQ7N2zlSXJw4jYoLBF+QB5cHOIVFNdToQTP2MwTzEmMzEoEPDipzC4+JJu2tKc+Do6wjnks5SBHyceNJ2RfsMIdwIriGa0PuqIVgMbxAX/raMRoKQu5HICeMokXSWMIhf44i3QphjWoODnI2zTi0mI7V67jBWZRgAu30TtPlMwuDvAGjcgstsxrGMJP5CdMZq/EY3iOAiqyjm+xo/DgIp988nHiMaH/orHrdXzsO/LCpRWAxvFF/MqIAil4xNi+w1QRfEvhXklXcEXAlcm6NEMMKl5CdWOjgIPsLyaVeviNl/mdPAqMvrTEoKLjIbMHcFHAQQ4UU2Y3C3iZJeThDDQAKWuNV8JCFDacHMOODYXHUGMe7yjEJP/COFBZ8iJPKY9c5nMOXqkVgMbxQv+KimTQh7bUw84eVvEDkziAmO2gpJZIgWm46r/VIV2epv1pEFwoXMUyAHnYzHi+Yht5fn1pEtKb9pe5QrFk3sSXfMN28ijwo3/LZVYCUmS8UhQqssKPufrxebLxOI8HJJiiFYDG8UH/drrxEq19/bz6tKIvWxnCJ2E20RvuN5FahFd0eZr2pwtNKi48fmSaRwHVwvatXWxkJl/wt8+E4S6iMsv70oUyCy7ET2nl4aRqWJmdbCSbL9lMPnkUJE7moHGAdzFbgDILuxHkPtnDiaaXvtYKQON4oP90nuAJkxreiGFcwp0cNImf/qyJAnAzXJdoxD61G4ydHdwsZhS7ac/ZNKUudvDtmZvL36xgPovZRh4FFBhU6kmIN02gzN7p20qGSlrEGPYaMtcJkPkYm1nOfBYbPf+kyeyrqbHn+bbpHhHzA3fZ1gpAo7z2/p/lkTB9OsW1VKMvx4JHAWqvTAjx+X9JuXWZRuhPA9iojIclDGcOx0jjD8ZRk7rUoQbpeMhlHzvZy2HyceKkgAJcuHyeNME0lyiZ3SxmOL9wjDSWMI4a1KUu1UnHwzH2s5O9HKIgeTKXAm+ZKoAng5uChkayiHoNwStsB6o4xLERhaIH35AWMdlTvBzqPyG12BvQKnKpphVABEXrnWKvx0PM5iecOEjDgQMHduwow2bt7XO7cRkfpzGFKUY0nQSZUgJkbsgD5PAzrggye/D4yVxI/gmWucS/9eOQ7SQ3q39oBaBRrhWAKBSV+Jn2URLuowN/I8FNWJ4M6Dn1VRP0m4pIpqCwY8eNwoY94FNEpl73S+/H5WdE8U2kJoZK/WR2YCsbMpf4t1blYFCsh65qVmAabQLSKI/oSNuoaWpzHa8XDealEpeRwTkEbsYyXO7jV6aRrccBYUwq3tWqbhTKWBxmw4YNu+F8W7QG12O4L3r8fFgkaTK7jJFANJndhtxJk7nEv/WIPMlLfifmBNO/jgWkUS6ZiYyYanYGNu8YWDJkGYe4hdUMoiF18EbR2UMFmvIUe3gKp8yUFrpog+m0UHv60aXX0FNAPnnkkkcuueSRRx75flOonkA/+sT1pYsts9PX+0+azCXo/dukg9zlCybuxU55SC62JkSghkYJTEBWRAMVJWkywXje/XKtHAh7tFaqik2UvCWbJSvgGW3FI8ekQcBT+8th6affmmmJKyPepk3s4hCHpEmapEu6VPD7pEu6pEmaOMQudm8MTe9HyxznX3a7rBCP/CHvyd1ypTiNtnCP3C5vyhxxyjZ5WirpeqtRPhWATdJlmoiIrAOQMWGORDZLbbGJkmMSEuxNmvvTv3HuGpmr31pEOvUSqk3sYjdo1f9TSKI2v/RKyxzXX3WGHJQp0snvzEUiIjLY70xT+VBccrmutxrJraz5IQrg4TgpgBHG8x6TAXIo7NFiqSJ2UdJHXPKi1I3SsEZInrTSby0GQi2k1CJatfl9UohIy6LMUX5RjgwIOdddngg5d5oUgJ4E1kgiVAXLHv2H8b9oCszsaLk3jrr6VuryH9aLg3n8zlq2sp88FJU4gcY052zOYTdDqaHy9VsL+zbFz8emyDoukdJrmeOOj3lbdqmAcA9qKlOD6L81YxkJ2g1Uo/z1RG3YOYNfqRYloYe+fI+ryBFUqtGJsziDhtSiIkIu+9jCWn7nVws3Vym3I4KyR6BlUeaQ33A+wzmTaUxnIavZWyS/VKcJ7bmEKzjCQ+pzXUc1yqcpwiHV5KOo2/rNlxPNdlLV0CjzbaCyXCP/k198e1x7cUgWyydyi9TRJaRRnhWAXSpKM9kUkf6PSpZUFoemfw0NDY3ypAC8W2lnyfYI9D9Qakq67v9raGholC8FoMQuFaS2fB6G/rfKjVJHKooj9b06NDSshPYC0ihnMGKnuzlGJSCPbfzDV889bGYCI9nBUVymW+lpaGgFoKFRplUAeHBhYwwfsoOTacWJ2DjAatZxiKPk4QwM6quhcVy2FV0EGuUPxnaQtTiCg3TSScOOVykUGLtQecJupqehoRWAhkY5UAEKhR0bNpSxlbZfSC9N/xpaAWholHclgC/COxE30tbQ0ApAQ6OcKYHCmu4jfU3/GhoaGhoaGhoaGhoaGhoaGhoaGhoaGhoaGhoaGhoaGhoaGhoaGhoaGhoaGhoaGhoaGhoaGhoaGhoaGhoaGhoaGhoaGhoaGhoaGhoaGhoaGhoaGhoaGhoaGhoaGhoaGhoaGhoaGhoaGhoaGhoaGqWF3hIyZSBt6E0WJ1EfxQ42k8N3LNKbF2poJAbdqni6q17SnrrUY7/aJmvUJOf3OXu0AtCwmvw78QqdTS6sZLAar8tHQ8Nq8pdB8jg1Qi64GGEfPHV7EjhB8W8G0RS7BQ8/RDbPq8VaAaQC+VdlBH0jJPiRfmq/LicNDauQcYn6nPphLx/h3hmfJJgVHHxPd0uzKOAaNcmmX36S6f9k5kakf7iMX6WZLikNDYvof6CaGoH+oSojst7oa0+oUI/Tna30xKEsAPX4H+l8LHVjHgGIgzpUpYBdKjelCLQ2vTiNHDWzTNJ/LebTtPALE5nAHHbgoT7nczVX+YZ/mzlX7dBN9fhGy/R6deyVVZ591+T8VJIrq6Gnp62R+m7aorJYqln95TPflx2M9ExU67N3dqnpOFX1kAEUdb1em/FIwnihErupRCf1q4V5fEcvno1BAcgZ9KM7bagMgIsN5PAls5Qn6fTp4Haeow6wj7Zqc5mjfztTyDS+LODf6veg6y0ZxkXGl/l0UfloHJe45CzbDSqLFlQAwMkayVbjZvxK0l0EelRwPsSjVAP+Sms7+VBZK9nMjsyiIgBuecH+6rSj/le7OBy38gZVvd/UgOmjEsQMbVnMMtXG70yacpbgOYq6NMLFX+pwyLXefMsPUclfxotLzLBUrkgyfdaTKX7yfCFlbj5DbvdJP04qmqZIkw99aR7URHg8IrNd1rRMT6aEfrLmZlyYXNm6np65wE+i18pa2fa1Zy41ZD/StUcYA1GbrM1Gmv0ZJySIGTqLyGzftyYySw7KqcV+ykUy22DvI/KZNAq6erGI5EQkTbmTN4x+vzk+585QzZKgImrCj5zhd8JNL/VjmaL/SqylMQCzyVQFYVLZ+IZeAOznDLUvIZKdzxdUtzQLFy+pNzS5R8Ng29yn5CnSwibw8E6tR8cXJEe6jHPUJOr5nchXHacvKVPK9RZGeKu8XJ/9RbhU3c9yz6UKgHpzekK6YdKZ2cxRFwJIa2ZxAjBJ9SrWM27jvYCas41uaoW/AiCHn1SEwcPb3Bs1lyV0V7uSQJ4Nmc1pQSfX0EEdLUMK4DY+AuAITVUENzOpxZ/UBuChxJCmPM9TlmeySJ2dgF+isKPwKHcx7nEU9w6r0CGt1pgoDgIAM1xX5hxJAv23UD9xYuA59bMzI8dVdtpg1nJpCSAfZf8rYrr75G0Acm11piWAY4oUgCgWUNhSrlTfxvyEc5lNeiSG9CqA8F5AQ2Kgf2jLZKmacOp08GkI/UMzHi5T3bs+xv//qohexmo/LwfdYTVs5SMPSacLv7GZ/0qMQ3exS2t+YBOj5Iyk1w9Vc0QM9A+ZjgldHIkWrlsVNS6Y/kEucgwoQ/TfxEv/5MvgyClrvicbAajk6Z5gIZtS1FF6SyrHPnj00f8uDvsYckCMzVB68XiMGbVnaMLf3A1kmZ5/qOy4S0pF3/Rv9Iml0Xgn3M+X2tosUgz6v5hxtKUetzNKToyF/mnFGLrRgL58Ic2TTE93qX4xJu2e9kyipfPcT2vTCy/2qFNmasjlhqadOXNr5JTjC1ShgejyBAvpvzTtZGKsk1KNrgC4uZnGNOJT40LvmBSAVGVY0BIxF5/Rk1Z05BE2BSXvL90S+trSwvb0q/CmlJWVDY0N34ONak3UruB2lgJg53RN7MWg/9HUBaACXfksmgoQO60YZdCagzaMSaYK6NJYXg46lStDVXdpyYU8y+4g2R/r1iqR0l1QjXvCXKrnHFJmlpc2MZTZlBjq09TAexKG9RR6W+Zze7CfYFg0NPzFpqqRyqkO8394jYSnxjYCuIvAGePdXKRuUt+rFepX9RqtmBDITzyf0CI5i/CV/VKuKiOVr7CEN8aUemPQXRrR6X+MQf+FKuDTSIYgsdOGz/16tQ7aJNMQZH+MQNPqBjpkD5o+LXvljDkzBqe15KeAq2nyn0RKVznTr2yDcWtGxzJSTRoaBLYpelJfmoaJFVHtNTp/Qi81IubbCgwH4YOFnQfyDSUSBBPbodgYGDja42o1z0+kI3IDJ3GeX4pzpYNK3CKQCyJcs/GqTFMp6Y0st/JKqNWULlIcX+5v/BIf5Dn1piWiJmJK0do86vAygaaICmQyUm5Se8PS/2haBLWNljzHDcmoKz0r5wZaa485LpviN1KcvLtHL+di/3kw6Z3VcPq2hAnYOcI1h+3tDp0XOVOvBfasnPs1WSad3m8zY3/I6Zn+7XWh/fqpf1os9pe0BWBdMe7ZwjGqAJdLc7UauBlv52dNDAqANkETrF+r2UFaySmPkhNwqg+JUwAnR7x6Kv/HcynZ33iOE+P6vBo8L+8qKxraMCpY7gY62tLnp3FKyLmwKkDstA6h/3BPSQjyMqkW0OLenxLUdCcfyhrst4IV0jw9GZ6wzkzENijn1r7RZ3VOIRzrpeI9hXu2+7aYZ0tLihE8RWUUT3NrzOMGp8wnA6jOAplMbWNGgKBxYxgF0Cm412mSZjZ7AujsghR6z+ek6ICzRvxH4jiwQAGogwwu4zagY/xE75C+nqkKEDutGWNC/8JRfk6O+J4LAs3oYtIGnZMcLv/2qzolTgFEVRDnpKICsKAFYnFHCVA75R0eA26Wn1XspfoVGQBU41rfuQImhppMQhE8zfG3iVAeNke8x0pEDs1awLtoHO/Yw5MswWM6CgjwCBI7LfnMlP7zmMVLSZI/hjaYc8Bn4U21NnjY/YGugnHEC6wHFB9I7AbJLwhdojtF/R2LAgh2NaxlmkGtGNJYg0heM/ncrqbpGnO8Q3lYQ78wKsDPI0jstGS0iUOjkMdUblYHkyR/UHtym7Svvune1alh222y2uAhdc2sP3QdjGNtOML15AFpjJKHC0PeSE25Q6qFvWcfH4TU6VdC05kpgOA1kJeYDPFOD7LEJzIw3B9hc9tJLzVKVxiN2FRAqtI/SJDUdpM2uL8TFSO2WyuxJGwYug22rtN1Fyzetfk3+uMCbLzKKKkKksbXDGe19A/r+P4agbuITFK/xKYAgrdAu1VCY2U/HuTruzeBpbGNv0zPL6aj7v1rxKwC6qYq/YMKaoNyX5fg9fYqZPIxgW2w8h9i7sWV7TqvbAaFTvnaPIF+hhPnjfwuPRnKJUBDPuNnaWt6x06G+H3NxTSYtZkC2BD0vQYTJGD6RAaGzEdvSGBROEPnsoF5ZKqNuqJoBKmAASwLowKmMNaU/nOZzE3JpH9Q64O+n+IY1aOC/4nM5wlafqkS2AYnHjaNVD/xaM/yvYNuUuvEF1xqLABswkSKYhddwIthbnmX33zHL5ovOLWZmliCcQGL5J9SGURJaxnFeyFr/ZYmtCwmhZzJZ0BiImVqlDEVsIrrw4wC2oWZ+p3GrcleSeIJbYN9nPMyL++bDoNt3c7LnMSTIfcktg2G+JOw137LvFxd5yyszTmcHeR+78W4sF3lm42p4Lm8ap7GTAEsIfQ1ns5Y9ssm9rCUfiZLvecltCRmhpiphGO6gmiEGQWYG4Iwpf8kG38Mqc3aUzu+338gc+OcfZ75phFpEtoGPRNDVpV6Dmn6t7pe/E0Gt7El4OSo8Gtq1EruQ9jHgHDh5k3WAahc+cXwIQ1EOv8Ik4/bVC9ZVwyH5BsCw7dWJAM9/RsnSDtGWr4Q7DWVIK915ZE19GM0baNEIE0Z+ocZf2euM3XrrBR2GeSB2gm1vc/clJkTtGl5narnmhpnNeLboRkhY7iavpxLdZYznM8i7s34KacxN7x50DyM7PemCiA8FiZ8T4APuC2oOd8jY5VLV5C44MowkR7jidsTt2wpJhWQQvRvtMH7i5V+eqK3hZH3VbdAW4DnPn5O/iaVx4ESyOdzPo8xrfB0pOvmDeLrYrqUTUh4Gfwe0tc4m+t11YgT7OUkD/9+U2RDUKrRP55itik1PtES1v4xODqN6p3RRTeesgVTBaD+LtYSeFe4SQhLG/QrQX0NxWvSWL9QjQgqoD/Lw1wuIJtbUof+YeY8ihNk7EDFHxIt4fgCFbwHsE0N61Fd17UyrwCAj4vxjKlqSxIkn8GsoDP1GCkV9CvVCKcDcESIVK8SOyaJCpERxUg9dlISnCCco1kddKp5wdC+dl3Vyr4CmMCOmJ8xNCmt2c2TBNv8u/LfMrMhjEZi+TTcql8vvGHiTkglie0fkxfrj7MNS4aEOXk8FWzzV/32P15mNoQpi/X4H3KJtI0fy4V5kMon1iq1gqlJKotfjU3V/XEHL4iufqXFsXKSR6z0n5IqYNouiTFktpoxbXlyZJzxNT+GnHw26y6tAiypxU1kJpuYyWI2ybXxeWb4zaSH8TDVYnjCq8qTnOJQIk9zOScFDeQfReSpZMlUTvABJ1ruBvpJStF/kQoIs2VMUvAat8RimFIvJ4+TPPfZOgeFWbbJf7OYPkz7A8W5qE9jLvAQC2nAfYyTaurj0j81rAJQe+Vdnoh6/7pY3ZEsUQF7ZCCTgpqI4jFqyP8pp64yJS7X3cV0QUzthuO/1290FfCZ3Kx2p4bk2Wuzxkr0jeF/mjYzeTLOXJ/1kHwQ1OO3yzuZNTu/NFh3w+KJN3BwjjdIiEzgB96Sb0vfWYlkS3o9hvBSzyTZ934Kb4XyF3fxhVTTNUYjAv0LHtMAERl8KnVSRXr3YKJ594t6MrkyTh/Blya8MmTO0B7aJSM+dbiCtJcLuYJvqCkdpIN04Cw+pRp3Swc51TIFoPYHRJMzw3yTV5/YvqrwFNkmF64kW04KW6Bd5CP5pzh01ToO6D9wq/ci+s9lgWlg8Qp0ZYScmBryz1wfzcVCfTV9bpKF9DCQZSbn73R+2z3cHgWq65VZH3XrMVi7bESvw43ZwiJ+xsGtLPR9PgeeZSEb5A2rRgAwlJWRuifcl3xbu8rnxhBnNIBz+EU6mRbo9UzlNsaSIx31hHG57/2PDBvy7TJuYLGJCqhIFiNTZRTgeo6dES4fcz6cfBlnHJRrTL0GL3XPzjzT7I6sB+wT5DbPj3MmZbTQ9TQKro+yl/ig0vgERbxVObkrQhCt99WCVCgftZPeplvUNWa63BFM8XIuH5IOwAXM5iNpqGtYOab/URHi/e9nLf1MVUAKGYJyDvBAhMvP52xMBSmz13KlHDa50IK5WVcG+wR16ykvG6R1mVqU8XrnWrq2RkC9KNfTS7PXcUQFIDbWhXXyPMSHkp4aJaTWcrlpP6ky7/Op/14GUo+xfhvpObiV5fKAVNS17Lij/4OgPKmvAro4bLNZEubi357xXVLEkDljvroKs01iasn4zFe7+LWwrCaeT/ycTyqqBysuz7q5izbIhsMJcUgRnjtNmk4tOnI2Z3EmpxGZGt1sZjXL+J15alOSG3x7fgyjK9dwu5oDIBX4LiiCoRfLeZDpymK3NTlM1bg/tLLSIXjNuy6tYtvtS2w0ZTTtTLpC+WRzk0rKBicZ9ThfdaANzdUpUbpZTjaq1bJULUqb9+OO5JZ6VjeZEMZ1/Ddum7EMoEd150+0NSGiX9z3z/zNWtfRjIHq/bg/dNiMuy2ov52ZzRx1IYBMpGeU5B1Nt+eJlsfF5PBTgAKQNlxDD9r5HCuF3WxhF10JroTzgYY09NPkG5jKN8xKnleQtOL7MMFynQxnCLn8j/5hbvbwFY9Yu6OYVgAJrAv1+IgrTOg/lyncErjdi9hozmjOMlEBh/lMDUrsYDajo7qSHrT0dc087GAr+8kK6az9RGUa0sAnt7BKTeHr6b8kzwO/60W2r8P0R3PlNfVmWrpzdPBOZj64GGF7epqFcYXLqAKYS6coyS9XP5ZSAUga/bnH0My5LGABi1nJn+oogNzJe4HjPS5VbpA0TqYFbTiHTsZExXY+5J1kLaWRk/mOs8JczCWPyLbGQ/Qw2zb5+FMA0oL3LV8I9pYaY2FZn8pCasdC/z4VMIY2ISrAzULVMVG1t1sVz7+4y7sLgBxmvlogS1jp3pCTB5DxggpYlaNGTr8ZoEcF52m0UGfJuXQ0bMEb1DDn8JwjyWmDGW1s38kpYS4eRqLUq132C6b+aZlsZVMBrKJ5lOQDVAn2QvEqAAeAdOJjmgO7Gc93zA4mFfW+tOYu39e1/FO5AZSTP/mTiSA22nEF13Emz3CvPKI+TEblU5vkEkZzmenFSlSKcnt1WvALGnAdF1qex31YqADIZy3nBfSZw9I/KI+spj+jglSAkGuyPapV5HSFvEdjYLN8yXcH5i8KWsh44dNzWtHLJ9ovrju9R5PzWcUqvoIOabXPpRfXymnyuuOBjLuzv01G1cle2uVCxwTOM70YfW1OXc9p/KkbYACiW/hrl/zhNpBLmUlzVtOfxupuNc20T3kf3xhH2+gR2sNXHrVIPUtLLmYqNflAhiSnrNR++vBqMXczKDIDLdO1DYgUIKSs5LGbx9nuZwqJQP/e+stK+rPUbzpYcLI07Hbb8ab/m9R30piFqnetU7Mfyp69KGQd+2CP7Qbf+HSVu3dOSKC4Rc7pc6c/esHpXMF8GqqvMwYmp/LkbLFlqJElNEO53Ct08wvopyui+0iVYhLYJophVOBdzlKjVdhVh8rF9XwPbCcz/PZiStTP6lL6UcDjckaSVIBTPcq1lGTqbgW/6wpXPqCczOV6tho0FMNW78rDSm70eQQJLhYxIDGuDd2qqHdQ8kTn86ZPHB+28zLtqPNy5gOrVWZO2Po92DPjhxmd1EOg3syskZzSn3Z0+i3q3xwtyQBi5jZdewNQI4auUmkUAGk0wsXzKsqSc5XP1VzHeWpV1Gd+zjJsnJLE5v8155BdzD6I8JKOH1SuVMA8bmQrHoTcWHb7Uh5WM4DFuBGcLKS/N+6K9fCcQHX2pr8ZLXZOzgFXlrpBOk+PRpKy7x12UFnVTV7Hdfpw6URxdyl2yws6hFwJyL00CkAVMBMH38rJUZtUgfpSbY765iszjA7sJamLxNRGLuUe9hfjlsnJDmuhYYEK6Es26/mIm2LZ7Ut5WM0NfMVfTOCGRNE/zNjMMk4sGN8j6rqDnCPTx2ZHdbHoXrvWOBqwruaGZJZ/9lJXZ3mmWGG/P86eo+ttCci9dHMADGQDnVgp70gpl2VLXXmItdxJLv0jDbcT0vxdaihtGEVsbqmruVW5dW0zkFc+8lBONV91U03UfbHWRuVRa9V16nR1o7UuwcENR/qxW/V0rs0ccmkpR86Z/8h61r2Oq9inbhif5Bqdk5f9vLu9mkRMAWPUL64Hdf+/ROReihGAA9Tfch5vciP3MEiW8gOzWFA8+pZ02nAxl3IxacB8/q2WpEQfcAsD5B3+Q48oUdWX0Fvt1HXNh084zXI30A90Mfv3lrueYxvKZTzpejxzgfxITuVFxdvk8fxKVdtLF3rQUezAVO6aviEVftmsNfTq1lX+I52jhJ2ZaeubLNfVMq8ASjEC8DnKSWsG0deYcXbxJ8tYywY2s509HMCJx7tSVhQ27FTjBOrTmFNoSgtaUhmAAqbyPpNViulxaccg+oZxQitgOE+qwwmQQi8E04iIjPPVIHoboUoKWM0K1vCXbYt7h32P/WBV13iP0UNWfW1HHFR3nij1bY05VZpKK9Ucb/DlY3zHsBmpZkpRGZ3VPfQME1ngKK+lvTw53/LyLYPrAKQl0Xd7m6h6lyAPk5XAFbiYLC6iTdCLEvIowIkHhYN0KgVpczdrmUs2U9X+VG1cUote9OYiavmtnNzNV/xPrUyQBFoBaERFtyqSIVl0piVpAQzq8eSrfFx4sOEgXVUMigHplJVqNjNc2anbj+5S33ElvehEtaJ1zmqbjPUMnZkQb6sypADa8AcrVUsAOZcuEbfY3MeXscxwheRxFV8xyfTBUpHmtKAJp9CY+pxIDdKwG0IIHlwcYS872com/mQVy0siQFLUQBrNaEZD0tjLCpZG833SCkAjWYrA3UKdSRM5RTWiHidSHUdAG3RymD3sZCsbZZ2scqyYdrRs/LIuFR1nSlNbfY+dnSxzr8xJWPCYMqQA0tlNNS5Q8yxjI8UkLudJFWPiiqSThg3BRQF5esJUKwCNhMLWs+LhdBzptgIPrmoFHfL0hovlVwGAPM9T7OV+JmMF19blKfpxgGYxrcdUQi6aaEqLvXFXAIfQKxeOF3gmHfN3qZykS6QkLTDusCzu2XM0oy+fWVgaR7lO7dJRuBOHRxhCPLcaPMgLSd6RWUOjDCF9kmucZBHHbSjVQquinikn18r1DKJpFA/GknYds3lZrYP/BxqOYw8vdXSeAAAAAElFTkSuQmCC)!important;
   background-repeat: no-repeat;
   background-size: 453px;
  }
  .icon-cps-fab-menu {
   width: 50px;
   height: 50px;
   margin: 0 !important;
   background-size: 694px;
   background-position: -649px 0;
  }
  .fab-checkbox:checked~.fab .icon-cps-fab-menu {
   width: 30px;
   height: 30px;
   margin: 0;
   background-size: 615px;
   background-position: -291px -70px;
  }
  .fab-wheel {
   width: 300px;
   height: 220px;
   position: absolute;
   bottom: 15px;
   right: 15px;
   transform: scale(0);
   transform-origin: bottom right;
   transition: all .3s ease;
   z-index: 12;
  }
  .fab-checkbox:checked~.fab-wheel {
   transform: scale(1);
  }
  .fab-wheel .fab-action {
   display: flex;
   align-items: center;
   font-size: 14px;
   font-weight: 700;
   color: #fff;
   position: absolute;
   text-decoration: none;
  }
  .fab-wheel .fab-action-1 {
   top: 0;
   right: 0;
  }
  .fab-title {
   float: left;
   margin: 0 5px 0 0;
   opacity: 0;
  }
  .fab-checkbox:checked~.fab-wheel .fab-title {
   opacity: 1;
  }
  .fab-button {
   width: 45px;
   height: 45px;
   display: flex;
   justify-content: center;
   align-items: center;
   float: left;
   padding: 4px;
   border-radius: 50%;
   background: #0f1941;
   box-shadow: 0 1px 3px rgb(0 0 0 / 12%), 0 1px 2px rgb(0 0 0 / 24%);
   font-size: 24px;
   color: White;
   transition: all 1s ease;
   overflow: hidden;
  }
  .icon-cps-local {
   width: 28px;
   height: 28px;
   background-position: 0px -49px;
  }
  .fab-wheel .fab-button-1 {
   background: #dd5145;
  }
  .fab-wheel .fab-action-2 {
   top: 40px;
   left: 85px;
  }
 
  .fab-wheel .fab-button-2 {
   background: #fb0;
  }
  .icon-cps-phone {
   width: 28px;
   height: 28px;
   background-position: -51px -49px;
  }
  .fab-wheel .fab-action-3 {
   left: 50px;
   bottom: 70px;
  }
  .fab-wheel .fab-button-3 {
   background: #0f9d58;
  }
  .icon-cps-chat {
   width: 30px;
   height: 30px;
   background-position: -369px 0px;
  }
  .fab-wheel .fab-action-4 {
   left: 0;
   bottom: 0;
  }
  .fab-wheel .fab-button-4 {
   background: #2f82fc;
  }
  .icon-cps-chat-zalo {
   width: 30px;
   height: 30px;
   background-position: -362px -1px;
   background-size: 515px;
  }
  .suggestions-chat-box {
   min-width: 140px;
   min-height: 50px;
   display: flex;
   justify-content: center;
   align-items: center;
   border: 1px solid #1d72e0;
   border-radius: 10px;
   background: #277cea;
   box-shadow: 0 0.5rem 1rem rgb(0 0 0 / 15%);
   font-size: 14px;
   font-weight: 700;
   color: #fff;
   position: fixed;
   right: 80px;
   bottom: 7%;
   z-index: 11;
  }
  .hidden {
   display: none!important;
  }
  .align-items-center {
   -ms-flex-align: center!important;
   align-items: center!important;
   -ms-flex-pack: distribute!important;
   justify-content: space-around!important;
   display: -ms-flexbox!important;
   display: flex!important;
   -webkit-box-align: center!important;
   -ms-flex-align: center!important;
   align-items: center!important;
  }
  .suggestions-chat-box #btnClose {
   position: absolute;
   top: 2px;
   left: 2px;
  }
  i.icon-cps-face {
   width: 28px;
   height: 28px;
   background-position: -177px 0px;
  }
  .fab-checkbox:not(:checked)~.fab {
   animation-name: zoom;
   -webkit-animation-name: zoom;
   animation-delay: 0s;
   -webkit-animation-delay: 0s;
   animation-duration: 1.5s;
   -webkit-animation-duration: 1.5s;
   animation-iteration-count: infinite;
   -webkit-animation-iteration-count: infinite;
   cursor: pointer;
   box-shadow: 0 0 0 0 #c31d1d;
  }
  @-webkit-keyframes tada {
   0% {
     -webkit-transform: scale(1);
     transform: scale(1)
   }
 
   10%,20% {
     -webkit-transform: scale(.9) rotate(-3deg);
     transform: scale(.9) rotate(-3deg)
   }
 
   30%,50%,70%,90% {
     -webkit-transform: scale(1.1) rotate(3deg);
     transform: scale(1.1) rotate(3deg)
   }
 
   40%,60%,80% {
     -webkit-transform: scale(1.1) rotate(-3deg);
     transform: scale(1.1) rotate(-3deg)
   }
 
   100% {
     -webkit-transform: scale(1) rotate(0);
     transform: scale(1) rotate(0)
   }
  }
 
  @keyframes tada {
   0% {
     -webkit-transform: scale(1);
     -ms-transform: scale(1);
     transform: scale(1)
   }
 
   10%,20% {
     -webkit-transform: scale(.9) rotate(-3deg);
     -ms-transform: scale(.9) rotate(-3deg);
     transform: scale(.9) rotate(-3deg)
   }
 
   30%,50%,70%,90% {
     -webkit-transform: scale(1.1) rotate(3deg);
     -ms-transform: scale(1.1) rotate(3deg);
     transform: scale(1.1) rotate(3deg)
   }
 
   40%,60%,80% {
     -webkit-transform: scale(1.1) rotate(-3deg);
     -ms-transform: scale(1.1) rotate(-3deg);
     transform: scale(1.1) rotate(-3deg)
   }
 
   100% {
     -webkit-transform: scale(1) rotate(0);
     -ms-transform: scale(1) rotate(0);
     transform: scale(1) rotate(0)
   }
  }
 
  @-webkit-keyframes zoom {
   0% {
     transform: scale(.9)
   }
 
   70% {
     transform: scale(1);
     box-shadow: 0 0 0 15px transparent
   }
 
   100% {
     transform: scale(.9);
     box-shadow: 0 0 0 0 transparent
   }
  }
 
  @keyframes zoom {
   0% {
     transform: scale(.9)
   }
 
   70% {
     transform: scale(1);
     box-shadow: 0 0 0 15px transparent
   }
 
   100% {
     transform: scale(.9);
     box-shadow: 0 0 0 0 transparent
   }
  }
 
 
</style>

Code liên hệ đẹp cho Website #4- Hình ảnh trực quan

Code lien he Website 4
Code lien he Website Mobile3

Đoạn code

/* Liên hệ đẹp cho theme Flatsome wordpress – Liên hệ box 10 - Flatsome.xyz --*/
<a class="social-icon social-icon--facebook" href="http://m.me/f88vietnam" target="_blank"> 
<img src="https://f88.vn/img/icon/mess.svg">
</a>
<a class="social-icon social-icon--zalo" href="https://zalo.me/861393446206589121" target="_blank">
 <img src="https://f88.vn/img/icon/zalo.svg"> 
</a>

<div class="social-icon-mobile"> <div> <a href="tel:18006388"> <img src="https://f88.vn/img/icon/call.svg"> <p>Gọi ngay</p> </a> </div> 

<div> <a href="http://m.me/f88vietnam" target="_blank"> <img src="https://f88.vn/img/icon/messmb.svg"> <p>Facebook Chat</p> </a> </div>

 <div> <a href="https://zalo.me/861393446206589121" target="_blank"> <img src="https://f88.vn/img/icon/zalomb.svg"> <p>Zalo Chat</p> </a> </div> </div>


<style type="text/css">
.social-icon{z-index:1000}.social-icon img{width:50px}
.social-icon--zalo{position:fixed;right:15px;bottom:15px;display:block}
.social-icon--facebook{position:fixed;bottom:75px;right:15px;display:block}
.social-icon-mobile{display:none}
.social-icon-mobile img{width:25px}
.social-icon-mobile div{flex:1;display:flex;align-items:center;justify-content:center}.social-icon-mobile p{margin:0;margin-top:5px;font-size:10px;color:#fff}.social-icon-mobile a{display:flex;flex-direction:column;align-items:center;justify-content:center}.form-register{width:100%;max-width:100%;padding:0}@media (max-width:768px){.social-icon--facebook,.social-icon--zalo{display:none}.social-icon-mobile{display:flex;background-color:#00a3ff;height:60px;position:fixed;bottom:0;width:100%;z-index:1000}}
</style>

Code liên hệ đẹp cho Website #5- Hình ảnh trực quan

Code lien he Website 5
Code lien he Website Mobile4

Đoạn code

<style>
.phone-mobile {display: none;}
.giuseart-nav {
  position: fixed;
  right: 10px;
  background: #fff;
  border-radius: 5px;
  width: auto;
  z-index: 150;
  bottom: 70px;
  padding: 10px 0;
  border: 1px solid #f2f2f2;
}
.giuseart-nav ul {list-style: none;padding: 0;margin: 0;}
.giuseart-nav ul li {list-style: none!important;}
.giuseart-nav ul>li a {
  border:none;
  padding: 3px;
  display: block;
  border-radius: 5px;
  text-align: center;
  font-size: 10px;
  line-height: 15px;
  color: #515151;
  font-weight: 700;
  max-width: 72.19px;
  max-height: 54px;
  text-decoration: none;
}
.giuseart-nav ul>li .chat_animation{display:none}
.giuseart-nav ul>li a i.ticon-heart {
  background: url(https://tool.dotrungquan.info/icon/icon-map.png) no-repeat;
  background-size: contain;
  width: 36px;
  height: 36px;
  display: block;
}
.giuseart-nav ul>li a i.ticon-zalo-circle2 {
  background: url(https://tool.dotrungquan.info/icon/icon-zalo-circle2.png.pagespeed.ce_.iUc59tfITH.png) no-repeat;
  background-size: contain;
  width: 36px;
  height: 36px;
  display: block;
}.giuseart-nav li .button {
  background: transparent;
}.giuseart-nav ul>li a i.ticon-angle-up {
  background: url(https://tool.dotrungquan.info/icon/icon-angle-up.png.pagespeed.ce_.NGU5VowWiC.png) no-repeat;
  background-size: contain;
  width: 36px;
  height: 36px;
  display: block;
}.giuseart-nav ul>li a i {
  width: 33px;
  height: 33px;
  display: block;
  margin: auto;
}.giuseart-nav ul li .button .btn_phone_txt {
  position: relative; top:35px;
  font-size: 10px;
  font-weight: bold;
  text-transform: none;
}
.giuseart-nav ul li .button .phone_animation i {
  display: inline-block;
  width: 27px;
  font-size: 26px;
  margin-top: 12px;
}.giuseart-nav ul>li a.chat_animation svg {
  margin: -13px 0 -20px;
}
.giuseart-nav ul>li a i.ticon-messenger {
  background: url(https://tool.dotrungquan.info/icon/icon-messenger.png.pagespeed.ce_.sSebhnGGgP.png) no-repeat;
  background-size: contain;
  width: 36px;
  height: 36px;
  display: block;
}.giuseart-nav ul li .button .phone_animation i {
  display: inline-block;
  width: 27px;
  font-size: 26px;
  margin-top: 12px;
}
.giuseart-nav ul>li a i.ticon-chat-sms {
  background: url(https://tool.dotrungquan.info/icon/icon-sms-1.jpg) no-repeat;
  background-size: contain;
  width: 38px;
  height: 36px;
  display: block;
}
.giuseart-nav ul>li a i.icon-phone-w {
  background: url(https://tool.dotrungquan.info/icon/icon-phone-w.png) no-repeat;
  background-size: contain;}
.giuseart-nav ul li .button .btn_phone_txt {
  position: relative;
}
@media only screen and (max-width: 600px){
.giuseart-nav li .chat_animation{display:block !Important}
 
.giuseart-nav li .button .phone_animation {box-shadow: none;
  position: absolute;
  top: -16px;
  left: 50%;
  transform: translate(-50%,0);
  width: 50px;
  height: 50px;
  border-radius: 100%;
  background: #6cb917;
  line-height: 15px;
  border: 2px solid white;
}
.giuseart-nav ul>li a{padding:0; margin:0 auto}
.giuseart-nav {
  background: white;
  width: 100%; border-radius:0;
  color: #fff;
  height: 60px;
  line-height: 50px;
  position: fixed;
  bottom: 0;
  left: 0;
  z-index: 999;
  padding: 5px;
  margin: 0;
  box-shadow: 0 4px 10px 0 #000;
}
.giuseart-nav li {
  float: left;
  width: 20%;
  list-style: none;
  height: 50px;
}
.phone-mobile{display:block !important}}
</style>
<div class="giuseart-nav">
    <ul>
      <li><a href="https://maydemtientoanthang.com/" rel="nofollow" target="_blank"><i class="ticon-heart"></i>Tìm đường</a></li>
      <li><a href="https://zalo.me/0978150934" rel="nofollow" target="_blank"><i class="ticon-zalo-circle2"></i>Chat Zalo</a></li>
            <li class="phone-mobile">
              <a href="tel:0978150934" rel="nofollow" class="button">
                <span class="phone_animation animation-shadow">
                  <i class="icon-phone-w" aria-hidden="true"></i>
                </span>
                <span class="btn_phone_txt">Gọi điện</span>
              </a>
            </li>
            <li><a href="http://m.me/Suamaydemtientannoigiarehcm" rel="nofollow" target="_blank"><i class="ticon-messenger"></i>Messenger</a></li>
      <li><a href="sms:0978150934" class="chat_animation">
      <i class="ticon-chat-sms" aria-hidden="true" title="Nhắn tin sms"></i>
        Nhắn tin SMS</a>
      </li>
      <li class="to-top-pc">
        <a href="#" rel="nofollow">
          <i class="ticon-angle-up" aria-hidden="true" title="Quay lên trên"></i>
        </a>
      </li>
    </ul>
  </div>

Cách thêm code liên hệ trên Website như thế nào?

Những đoạn code liên hệ được Thịnh Share, bạn chỉ cần copy và thay đổi thông tin về đường link Facebook, Zalo, Hotline là dùng được.

Tiếp theo, bạn cần dán code này vào phần ” Footer Scripts “, bạn nào dùng Theme Flatsome như Thịnh thì thêm chưa đầy 30S là xong.

Bạn có thể xem video hướng dẫn thêm ở ngay dưới đây

10 Website Hữu Ích Cho Người Thiết Kế Website ( Ước gì biết được sớm hơn )

code liên hệ đẹp cho Website

Đối với những Web dùng theme Flatsome, cách thêm rất đơn giản bạn chỉ cần chọn Flatsome, chọn tiếp Advenced dán code vào Footer Scripts bấm lưu là hoàn tất thêm nút liên hệ.

Nếu bạn dùng theme khác thì cũng đừng lo lắng hay bận tâm vì cách làm cũng tương tự.

Tổng kết về Code liên hệ website

Trong bài viết , Thịnh đã sưu tầm và hoàn thiện bộ code liên hệ đẹp dành cho website rùi nhá.

Nếu bạn có nhu cầu sử dụng những đoạn code này, bạn hãy cứ copy và lấy về dùng nha.

Cảm ơn bạn đã xem và đọc bài viết này.

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Dịch vụ hiện có
Gọi trực tiếp
Chat ngay
Chat trên Zalo