Smush Pro Plugin tối ưu ảnh

150.000 

Smush Pro là một plugin tối ưu hóa hình ảnh mạnh mẽ dành cho WordPress.

Nó giúp nén hình ảnh trên trang web một cách tự động và hàng loạt, giúp tăng tốc độ tải trang và giảm băng thông.

Plugin này cung cấp tích hợp dễ dàng với các trình tạo trang và cung cấp các tùy chọn tối ưu hóa tùy chỉnh để kiểm soát chất lượng và kích thước hình ảnh.

Smush Pro bảo đảm tính bảo mật và ổn định với việc giữ nguyên bản sao an toàn của hình ảnh gốc.