SEOPress PRO

250.000 

SEOPress PRO là một plugin WordPress mạnh mẽ dành cho tối ưu hóa SEO.

Với nó, bạn có thể dễ dàng tối ưu hóa trang web của mình cho các công cụ tìm kiếm.

Plugin này cung cấp các tính năng cao cấp bao gồm tối ưu hóa On-Page SEO, tạo XML Sitemaps tự động, phân tích từ khóa, và tối ưu hóa hình ảnh.

Danh mục: