PostX Pro (Có Key)

220.000 

PostX Pro (Có Key) là một plugin mạnh mẽ cho WordPress, dành riêng cho trình soạn thảo Gutenberg. Với hơn 50 khối post đa dạng, bạn có thể tạo nội dung đẹp mắt và đa dạng một cách dễ dàng.

Plugin này cung cấp tích hợp tốt với Gutenberg và các chủ đề phổ biến, đảm bảo tính tương thích và sự dễ dàng trong việc sử dụng.

Bạn có khả năng tùy chỉnh giao diện và hiển thị của các khối post theo ý muốn.

Danh mục: