Ninja Popups

100.000 

Plugin Ninja Popups là một công cụ mạnh mẽ cho WordPress giúp tạo các cửa sổ popup chất lượng cao.

Với giao diện dễ sử dụng, nó cung cấp nhiều mẫu thiết kế, tùy chỉnh linh hoạt, và tích hợp dễ dàng với dịch vụ email marketing.

Bạn có thể xác định điều kiện hiển thị theo thời gian và trang cụ thể, thu thập thông tin liên hệ, và theo dõi hiệu suất với các công cụ phân tích.

Danh mục: