Formidable Forms Pro

150.000 

Formidable Forms Pro cho phép bạn dễ dàng tạo và quản lý các biểu mẫu tùy chỉnh trong WordPress.

Sử dụng giao diện kéo và thả, bạn có thể xây dựng các biểu mẫu liên hệ, đăng ký, thanh toán, khảo sát và nhiều loại biểu mẫu khác.

Tích hợp mạnh mẽ với các ứng dụng khác, hỗ trợ duyệt dữ liệu và kiểm tra dữ liệu, Formidable Forms Pro giúp bạn tạo ra các biểu mẫu chuyên nghiệp, thu thập thông tin hiệu quả và tương tác với người dùng một cách linh hoạt.

Danh mục: