Fluent Forms Pro

100.000 

Fluent Forms Pro là một plugin WordPress mạnh mẽ giúp bạn dễ dàng tạo và quản lý các biểu mẫu trên trang web của mình.

Với giao diện kéo và thả trực quan, bạn có thể tạo các biểu mẫu tùy chỉnh với các loại trường đa dạng.

Plugin này tích hợp tốt với dịch vụ email marketing và cung cấp tính năng bảo mật mạnh mẽ.

Danh mục: