Digits : WordPress Mobile Phone Number OTP Signup and Login Form

150.000 

Digits là một plugin WordPress mạnh mẽ cho phép đăng ký và đăng nhập bằng số điện thoại di động với mã xác minh OTP.

Giúp tăng tính bảo mật và tiện lợi cho người dùng.

Tích hợp dễ dàng và tùy chỉnh giao diện theo thương hiệu của bạn. Giải pháp tốt cho trang web yêu cầu tính bảo mật cao và trải nghiệm đăng ký và đăng nhập thuận tiện.