Admin Menu Editor Pro

85.000 

Admin Menu Editor Pro là một plugin WordPress giúp bạn tùy chỉnh menu quản trị dễ dàng.

Với giao diện trực quan, bạn có thể sắp xếp lại, đổi tên và ẩn các mục menu.

Plugin cung cấp khả năng kiểm soát quyền truy cập dựa trên vai trò người dùng và tạo menu tùy chỉnh.

Bạn có thể sửa đổi ngôn ngữ menu và tạo trải nghiệm quản trị cá nhân hóa hơn.

Danh mục: