WP Staging Pro

150.000 

WP Staging Pro là một plugin WordPress mạnh mẽ giúp tạo bản sao thử nghiệm của trang web của bạn một cách dễ dàng.

Bạn có thể thử nghiệm các thay đổi, cập nhật plugin và chủ đề mà không ảnh hưởng đến trang web chính thức. Điều này giúp tối ưu hóa quy trình phát triển và bảo đảm tính ổn định và bảo mật.

WP Staging Pro tương thích với nhiều môi trường hosting phổ biến và cung cấp tích hợp dễ dàng.

Bạn cũng có thể tự động sao lưu dữ liệu và nhận được hỗ trợ chuyên nghiệp.

Danh mục: