ProductX Pro

220.000 

ProductX Pro là một plugin WordPress đặc biệt thiết kế cho cửa hàng WooCommerce.

Với tích hợp mạnh mẽ và tính năng tùy chỉnh, nó cho phép bạn tạo trải nghiệm mua sắm độc đáo.

Bạn có thể điều chỉnh giao diện sản phẩm, trang giỏ hàng, và trang thanh toán một cách dễ dàng, tạo biểu đồ tiến trình đơn hàng và nhiều tính năng khác.

ProductX Pro hoạt động tốt với mọi loại theme và được xây dựng với hiệu suất cao, đảm bảo tốc độ tải trang nhanh chóng.

Danh mục: